Error message

Uitnodiging presentatie en workshops 'Duurzaam toerisme strategie'

20.04.2015

Op 23 april a.s. organiseert de Stuurgroep Duurzaam toerisme strategie Waddenzee Werelderfgoed de presentatie van de Nederlandse versie van de Duurzaam toerisme strategie. Naast de presentatie zijn er een drietal workshops waarmee we een stap verder zetten in de uitvoering van de strategie.

U kunt zich nog opgeven voor deze bijeenkomst door een mail te sturen aan j.j.schaper@fryslan.nl.

Het programma ziet er als volgt uit:

23 april 2015, 12.00 uur - 16.00 uur
Oranje Hotel, Leeuwarden

12.00 - 13.00      Ontvangst met lunch

13.00 - 13.15      Welkom door Eric Neef

13.15 – 13.30     Terugblik door Herman Verheij

13.30 – 13.45     Nieuwe ontwikkelingen door Oeds Bijlsma

13.45 – 14.00     Vooruitkijken door Sjon de Haan

14.00 – 14.15      Co Verdaas, voorzitter van de trilaterale Wadden Sea Board, overhandigt de Nederlandse versie van de strategie aan:
Marketingorganisaties
Waddenzeeschool
Natuurorganisaties
Recreatieorganisaties

14.15 – 14.30     Pauze en uitdelen strategie

14.30 – 15.30     Workshops “Strategie; wat heb ik eraan?”
1. Marketing Werelderfgoed
2. Partnerschap ondernemers en natuurorganisaties
3. Werelderfgoedweken

15.30 - 16.00 Borrel

Bij aanvang van de bijeenkomst kunt u aangeven welke workshop u wilt bijwonen. Hieronder een korte uitleg over de workshops.

1. Marketing Werelderfgoed; Workshopleider Cinto Prosperi
Hoe zet je een product in de markt dat voortdurend anders is, je dan weer wel en dan weer niet ziet en dat zo uitgestrekt is? aan de hand van de vragen Why, How en What gaan we op zoek naar de redenen waarom een toerist naar de Waddenzee wil gaan, wie die toerist is en hoe we die toerist bewegen om naar de Wadden te komen.

2. Partnerschap ondernemers en natuurorganisaties; Workshopleider Sjon de Haan
Onlangs stond er in het Friesch Dagblad een opinieartikel van de aanjager Waddenzee Werelderfgoed (http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=69180 ). Dit artikel concludeert dat we in het Waddengebied toe moeten naar partnerschappen tussen ondernemers en natuurorganisaties. Ondernemers bieden producten aan samen met natuurorganisaties, ondernemen duurzaam en worden Werelderfgoedpartners. In de workshop verkennen we de mogelijkheden en bereiden we de eerste stappen voor.

3. Werelderfgoedweken; Workshopleider Herman Verheij
De Waddenvereniging onderzocht in hoeverre ondernemers rond de Waddenzee zich bewust waren van de werelderfgoedstatus en of die ondernemers mogelijkheden zagen om die status op een profijtelijke manier in hun bedrijfsvoering op te nemen. De uitkomst was dat de interesse er wel was, maar dat ondernemers behoefte hadden aan een kader. De Strategie voor Duurzaam Toerisme biedt dat kader. Inmiddels is de Waddenvereniging begonnen met het aanbieden van bijzondere wadexcursies in het kader van de ‘Werelderfgoedweken’. De wadexcursies zijn onder begeleiding van deskundige gidsen en in samenwerking met ondernemers in het gebied. De excursies lopen goed en worden bijzonder gewaardeerd. Deze workshop is bedoeld om de ontwikkeling van de Werelderfgoedweken toe te lichten. Maar vooral om te verkennen hoe de beleving van het werelderfgoed Waddenzee verder kan worden ingebed in het aanbod van ondernemers. Het thema wordt ingeleid door Ellen Kuipers van de Waddenvereniging, initiatiefnemer van de werelderfgoedweken.

bron: Waddenzee Werelderfgoed Nederland