Error message

Schippers en maten bruine vloot op cursus

8.04.2015

Het is belangrijk dat schippers en hun maten goed geïnformeerd zijn over het belang en de bijzonderheden van Werelderfgoed Waddenzee. Op die manier kunnen zij hun kennis van en passie voor het wad goed overbrengen op hun gasten. Daarom werd dit jaar opnieuw een basis- en een vervolgcursus voor schippers en bemanningsleden van de bruine vloot georganiseerd.

Schippers van de bruine vloot en hun maten laten ook de komende maanden weer vele groepen het wad beleven en zijn echte ambassadeurs van het waddengebied. De bruine vloot is de professionele passagiersvaart (chartervaart) met traditionele zeilschepen en motorschepen in Nederland. In de afgelopen weken heeft Ecomare op Texel, in samenwerking met de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) en de Waddenvereniging, een basis- en een vervolgcursus voor schippers en bemanningsleden van de bruine vloot georganiseerd. Dit alles in het kader van het Waddenfondsproject ‘Ambassadeurs van Werelderfgoed Waddenzee’.

Tijdens de basiscursus op Texel begin maart verdiepte de groep zich onder andere in de ecologie van het wad en hoe je groepen op het wad begeleidt. Ook was er aandacht voor afval op zee, verstoring van zeevogels en zeehonden en legden medewerkers van het ministerie uit aan welke regels schippers op het wad gebonden zijn. De deelnemers oefenden het herkennen van vogels en vissen en uiteraard mocht ook een bezoek aan het wad niet ontbreken. Er werd gevist met een sleepnet en aanspoelsels van het wad werden onderzocht. Tot slot werd aan de hand van een presentatie uitgelegd hoe het gebied ontstaan is.

Twee weken later dook een nieuwe groep schippers nog dieper het wad in tijdens de vervolgcursus. Zij hadden in voorgaande jaren de basiscursus al eens gevolgd. Na presentaties over de invloed van het weer op de (wadden-)natuur en de werelderfgoedstatus van het gebied, bereidden de schippers zich voor op een bezoek aan het wad. Gekeken werd naar de verschillende behoeften / verwachtingen die deelnemers kunnen hebben die zij aan boord ontvangen, en de manier waarop je elke deelnemer kunt bedienen tijdens een wadexcursie. Eenmaal op het wad werden allerlei verhalen en de nodige kennis uitgewisseld, was er aandacht voor verstoring van vogels op het wad en verzamelden de schippers een aantal dier- en plantensoorten. Deze soorten werden de volgende dag nader bestudeerd in het veldcentrum van Ecomare. Verder verdiepten de schippers zich in vogelsoorten, aanspoelsels, exoten en dwaalgasten, de cultuurhistorie van het gebied en het leven onder water in de waddenhavens.

Na twee intensieve en gezellige dagen ontvingen de schippers dan ook allemaal een welverdiend certificaat dat symbool staat voor de toegevoegde waarde die deze schippers hun gasten kunnen bieden. Zij kunnen hun deelnemers van de nodige informatie over Werelderfgoed Waddenzee voorzien, en weten hoe zij deze kennis op een boeiende manier kunnen overbrengen. We zijn erg blij met deze nieuwe ‘Ambassadeurs van Werelderfgoed Waddenzee’!

bron: Waddenvereniging
foto: © Wadwereld